Саопштења Министарства

Захтеви за извоз

саопштење

Поштовани,

Овим путем вас обавештавамо да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу предлога Комисија за разматрање захтева за дозволу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво, одобрило извоз пољопривредних и прехрамбених производа и то:

1. Захтеви за извоз пшенице пропорционално су умањени за коефицијент 0.36533, по траженим количинма.

2. Зхтеви за извоз кукуруза и прекрупе пропорционално су умањени за коефицијент 0.27944, по траженим количинма.

3. Захтеви за извоз уља су одбијени.

(по формули одбрена квота од 500.000 тона / укупна количина робе по поднетим захтевима * тражена количина)

Обавештавамо привредне субјекте који су поднели захтев за дозволу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво, за јул-август-септембар 2022. године, да дозволе могу преузети у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у Београду, Немањина 22-26, у петак 1.07.2022. године, у термину од 8 до 15.30 часова, на 9. спрату канцеларија бр. 17., као и сваког наредног радног дана у периоду од 8.00 до 15.30 часова. Контакт особа Јелена Максимовић, телефон 011/ 3616-278

Уколико нисте у могућности да дозволу преузмете лично и желите да је добијете путем поште молимо вас да нас о томе обавестите на имејл <mailto:zahtevi.izvoz@minpolj.gov.rs> zahtevi.izvoz@minpolj.gov.rs.

Неискоришћене дозволе издате за мај и јун месец 2022. године могу се у складу са Одлуком о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво („Службени гласник РС“ бр. 49/2022, 52/2022, 57/2022, 59/2022, 61/22, 67/22 и 69/22) искористити до краја септембра месеца 2022. године, осим дозвола издатих за извоз уља за месец мај које су могле да се искористе до краја јуна 2022. године.

Напомена:

-Уколико дозволу преузима лице које није законски заступник привредног субјекта, неопходно је да приложи овлашћење за преузимање дозволе на меморандуму привредног субјекта потписано од стране овлашћеног лица.

– оргинал дозволе за извоз важе за цео тромесечни период, односно до 30.септембра 2022. године и неопходно их је дати на увид царини приликом сваког извоза.

-уколико доказ о уплати таксе није послат истовремено са захтевом, неопходно је донети доказ о уплати приликом преузимања дозволе, односно доставити путем е-маила приликом подношења захтева за доставу дозволе поштом.

 

 

 

Категорије

Величина текста
Контраст