Јавне набавке 2016

404-02-151/2016-15 – STIPS

Конкурсну докуметацију погледати – овде

Обавештење о покретању  преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда погледати – овде

Одлуку о додели уговора погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст