Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Преговарачки поступак јавне набавке за доделу уговора о услугама одржавања софтвера за Виноградарски регистар за потребе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Заводни број набавке је: 404-02-291/2018-15, а редни број: 1.2.15/2018.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива – ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА ВИНОГРАДАРСКИ РЕГИСТАР погледати – овде

Конкурсну документацију погледати – овде

Одлуку о додели уговора погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде