Саопштења пољопривредне инспекције Саопштења Министарства

Акцијска контола преко 2.000 објеката у сузбијању сиве економије

Пољопривредна инспекција Министарства пољопривреде и заштите животне средине је према постављеном плану активности ангажовања инспекције у циљу сузбијања сивог тржишта и обезбеђивања безбедних производа на тржишту, обавила контролу промета  вина и ракије на пијацама и у угоститењским објектима. Плaнскa кoнтрoлa производа рађена je нa oснoву прoцeнe дa ли je пoтрeбнo пojaчaти кoнтролу у овом сегменту, а на основу података предходних активности инспекције и изрaжeнoг интeрeсa jaвнoсти зa легалност и бeзбeднoст, као и квалитет производа на тржишту.

 

Акција је обухватила контролу у 2.088 објеката у периоду новембар-децембар 2015.године.

 

Контрола је вршена  на  пијацама  и угоститељским објектима, и то:

 • промет вина и ракије у ринфузном стању нерегистрованих произвођача,
 • провере безбедности производа без оригиналног паковања и
 • промет вина са непотпуним декларацијама, без контролних бројева (вина из нелегалних токова).

Од укупно 2.088 контрола, доле наведене контроле су извршене:

 • на пијацама 438,
 • у угоститељским објектима 1.485 и
 • у промету вина 165.

На пијацама од 438 контрола  затечено  је 65 прекршиоца, што представља 15%. Одузето је 243 литара пића од чега је :

  • 72 литара вина и
  • 171 литара ракије.

Сва количина од 243 литара вина и ракије је одузета и уништена на основу издатих решења  прекршиоцима и биће поднете и пријаве на основу законских овлашења.

У угоститељским објектима извршено је 1.485 контрола и затечено је 182 прекршиоца, што је  12 %. Одузето је и уништено 359 литара пића, од чега је:

  • 48 литара вина и
  • 311 литара ракије.

Сва количина од 359  литара вина и ракије је одузета и уништена на основу издатих решења прекршиоцима, и биће поднете и пријаве на основу законских овлашења.

Контола  декларисања вина-поседовање контролних бројева извршена је у 165 објеката и затечено је 41 прекршиоц , што представља 25%. Решењима пољопривредне инспекције наложено је  повлачење из промета 236,33 литара вина без контролних бројева на декларацијама, што значи да потичу из непријављене-нелегалне  производње.

Детаљније информације можете погледати ОВДЕ

Категорије

Величина текста
Контраст