Саопштења пољопривредне инспекције

АКЦИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РАКИЈЕ И ВИНА У ПРОМЕТУ

Према постављеном плану активности ангажовања у циљу обезбеђивања  безбедних производа на тржишту, пољопривредни инспектори Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Сектора пољопривредне инспекције,  извршили  су контролу квалитета ракије и вина.

Плaнскa кoнтрoлa производа вршeнa je нa oснoву прoцeнe дa ли je пoтрeбнo пojaчaти кoнтролу на основу података предходних активности инспекције и изрaжeнoг интeрeсa jaвнoсти зa бeзбeднoст и квалитет ракије и вина  на тржишту.

Акција је изведена контролом безбедности и квалитета готових производа у производњи и на тржишту (тј. узорковањем), са контролама пословања свих произвођача.

Циљ акције је био провера безбедности и квалитета вина и ракије.

 

ЦЕО ДОКУМЕНТ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

Категорије

Величина текста
Контраст