Саопштења пољопривредне инспекције Саопштења Министарства

Aкцијска контрола квалитета ракије и вина у промету

Према постављеном плану активности ангажовања у 2015. гoдини, у циљу обезбеђивања безбедних и квалитетних производа на тржишту, пољопривредни инспектори Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Сектора пољопривредне инспекције,  кoнтрoлисaли су квалитет ракије и вина, при чему су узорковани производи домаћих вина, као и ракија домаћих произвођача из промета и магацина готових производа код прозвођача. Плaнскa кoнтрoлa производа рађена je нa oснoву прoцeнe ризика као и изрaжeнoг интeрeсa jaвнoсти зa бeзбeднoст и квалитет ракије и вина  на тржишту.

 

Акцијском контролом пољопривредних инспектора била су обухваћена и домаћа вина на тржишту, при чему су узоркована вина укупно 25 произвођача. Анализе су рађене на основу захтева за испитивање основних параметара безбедности (испитивање квалитета, тешких метала, испитивање органохлорних пестицида), рађена је сензорна анализа, као и испитивање додатних параметара (радиоактивност, микробиологија, микотоксини). Резултати анализа вина на безбедност производа, показали су да, због смањене количине етанола од декларисане, два производа нису одговарала квалитету.  По сензорним особинама сва вина, осим једног, оцењена су са изнад 70 бодова, што потврђује  квалитет и добре сензорне особине.

 

Када говоримо о контроли ракија, акција пољопривредних инспектора обухватила је узорковање готових производа – тј. ракија домаћих произвођача из промета и магацина готових производа код прозвођача. Испитивани параметри квалитета били су садржај етанола, садржај екстракта, садржај укупних киселина, садржај естара, садржај укупних алдехида, садржај метанола, садржај виших алкохола, садржај фурфурала, садржај бензадехида, цијановодоничне киселине и садржај сумпор-диоксида. Узорковано је 20 ракија и анализама је потврђено да 11 производа нема усглашену декларацију са техничким прописима, док 5 има неодговарајући квалитет (смањен садржај етанола од декларисаног), као и да су три ракије имале етанол који није потицао само од воћа (додаван је шећер или рафинисани етанол; такви производи представљају фалсификате јер су декларисани као воћне ракије којима није дозвољено додавање материја за умножавање).

Налози за лабораторијска испитивања за алкохолна пића изведени су из прописаних захтева, а у односу на Закон о безбедности хране, Закон о ракији и другим алкохолним пићима,  као и на основу пратећих правилника. Анализе су извршиле акредитоване, и од стране министарства, овлашћене лабораторије.

Детаљније информације можете погледати ОВДЕ.

Категорије

Величина текста
Контраст