Саопштења Републичке дирекције за воде

Акциони план за спровођење стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године

Влада Републике Србије, на седници одржаној 29. јула 2021. године донела је Акциони план за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године, којим су утврђене мере и активности које ће се спроводити у планском периоду, ради остваривања дугорочних циљева дефинисаних Стратегијом управљања водама до 2034. године, са одговарајућим роковима, потребним финансијским средствима и органима, организацијама и јавним предузећима надлежним за реализацију тих активности. Такође, дефинисани су показатељи који поред праћења реализације Стратегије обезбеђују и хармонизацију са активностима које су у Европској унији релевантне за области животне средине и вода, специфичне индикаторе, које је потребно пратити на националном нивоу и параметре којима се унапређује статистика у области вода.

Акциони план можете преузети овде

Категорије

Величина текста
Контраст