Саопштења пољопривредне инспекције

Безбедна храна биљног порекла на тржишту Републике Србије

У циљу провере безбедности и квалитета прехрамбених производа биљног порекла у Републици Србији, а према плану активности, пољопривредни инспектори надлежни за безбедност хране биљног порекла извршили су узорковање 114 производа. На основу извештаја акредитованих лабораторија неисправност је утврђена код 14 производа (12,28%). У само једном производу утврђена је неправилност по питању безбедности производа (микотоксин у кукурузном брашну). Остале неправилности су се односиле на декларисање – 9 узорака и квалитет производа – 4 узорка (смањени воћни удео у једном нектару и присуство сурогата у кафи у три случаја).

Резултати анализа узорака узетих у току акцијске контроле производа биљног порекла потврђују да су ове намирнице безбедне за употребу.

Да потрошачи могу бити уверени у безбедност производа биљног порекла потрђује и чињеница да су се регистроване неправилности углавном односиле на непрописно декларисање производа, док је знатно мањи проценат неисправних производа биљног порекла на тржишту Републике Србије по питању квалитета.

Од 2011 године, а на основу анализа које су рађене у циљу провере безбедности и квалитета прехрамбених производа биљног порекла у Републици Србији, може се закључити да је само у два случаја утврђена неправилност по питању безбедности (здравствене исправности) производа.

Управо ова два случаја указују да су планиране контроле битне и неопходне али и да активности пољопривредне инспекције показују резултате, односно да је све мање неисправних производа по свим основама (квалитет, укључујући и декларисање, као и безбедност) на тржишту.

Анализу коначних резултата погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст