Saopštenja Ministarstva i najave

Bezbedno prebacivanje ugroženih životinja sa Krčedinske ade

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i nadležna Veterinarska inspekcija u prethodnom periodu pomno prate situaciju, u kojoj su usled visokog vodostaja Dunava na Krčedinskoj adi, Opština Inđija, ugrožene životinje koje se tamo slobodno drže. 

Na osnovu prijave građana, a u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja 05.01.2024. Veterinarska inspekcija je naložila preko komunalne inspekcije izmeštanje svih životinja, kako sa privatnih, tako i sa državnih parcela Krčedinske ade zbog povećanog vodostaja Dunava. Utvrđeno je da je u pitanju 97 krava, 40 teladi i 70 konja, te kako postojeća skela nije zadovoljavala uslove za bezbedno zbrinjavanje životinja i potencijalni transport bi doveo životinje u rizik, one do danas nisu izmeštene. 

Zahvaljujući saradnji Ministarstva poljoprivrede, JP „Vojvodinašume“, Opštine Inđija, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstva unutrašnjih poslova pronađen je način zahvaljujući kojem će JP „Vojvodinašume“ obezbediti i finansirati skelu od 28 tona pomoću koje će životinje na bezbedan način uz prisustvo Veterinastkih inspektora sutra biti prebačene. Inspekcija će na osnovu Zakona o dobrobiti životinja i Zakona o veterinarstvu izdati rešenje vlasniku za dalje postupanje sa ugroženim životinjama koje će sutra biti prebačene na sigurno.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast