Саопштења Министарства Активности министра

Безбедност хране у Србији од јануара 2018. на вишем нивоу

Захваљујући новом интегрисаном информационом систему за  управљање и контролу безбедности хране, развијеном уз подршку Европске уније, грађани могу да буду сигурнији у исправност хране за људску и животињску употребу. Пројекат, спроведен за потребе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, интегрисао је информационе системе служби које су задужене за то да храна биљног и животињског порекла и храна за животиње у Србији буде безбедна и прописаног квалитета.

„Вођени познатим концептом Европске уније у области пољопривреде од њиве до трпезе, који подразумева контролу свих фаза производње, прераде, превоза, складиштења и припреме хране, развили смо систем, који служи бољој интерној и интерсекторској комуникацији, што директно утиче на то да грађани буду сигурнији у безбедност и квалитет хране“, изјавио је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић отварајући Националну конференцију.

Истичући важност овог комплексног питања заменица шефа Делегације Европске уније у Србији Матеја Норчич Штамцар рекла је да је нови  систем усклађен са принципима Европске уније, чиме је Србија за корак ближа испуњавању критеријума за придруживање постављеним у Поглављу 12 које обухвата безбедност хране, ветеринарску и фитосанитарну политику.

„Европска унија је подржала овај пројекат са 1.300.000 евра, а са Министарством смо се договорили за додатних 300.000 евра за набавку опреме како бисмо осигурали дугорочну одрживост развијеног информационог система“, нагласила је Штамцар.

На Националној конференцији, организованој поводом успешне реализације пројекта,  представљени су  резултати двогодишњег рада међународних стручњака из конзорцијума који предводи КПМГ и домаћих стручњака из Института Михајло Пупин.

Дизајниран је јединствени систем нових софтверских решења и  унапређене су постојеће апликације  Управе за ветерину, Управе за заштиту биља и Сектора пољопривредне инспекције са новим системом. Интеграцијом ових система поједностављена је комуникација свих података релевантних за комплексну област безбедности хране. Још важније, предиктивном аналитиком омогућена је  превенција нежељених ситуација као што је нпр. суспензија заразних болести и других појава које директно утичу на безбедну производњу и промет хране.

С обзиром на то да је информисаност грађана све већа, а прописи у безбедности хране на европском и светском нивоу све ригорознији, овај систем омогућава да се област безбедности хране свеобухватно прати и правовремено интервенише. За грађане је важно и то да овај систем има и своју интернет презентацију itcm.minpolj.gov.rs на којој је могуће пронаћи све релевантне податке који се односе на све регистре, од пољопривредних газдинстава до малопродајних објеката. Ниво доступности информација усклађен је са законским процедурама и потребама Министарства.

Током трајања процеса увођења новог интегрисаног информационог система, повећан је ниво општег знања, информисаности и оспособљености запослених у Министарству кроз низ обука одржаних у циљу повећања компетентности, а обезбеђена је и подршка за наредне две године.

ЕУ пројекат „Развој одрживог информационог система за Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде“ развија интегрисани систем за управљање, комуникацију и контролу безбедности хране, здравља и добробити животиња и здравља биљака у Србији, у складу са правним оквирима ЕУ. Пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ. Укупна вредност пројекта, који финансира ЕУ, је 1.345.000 евра. Нови информациони систем ће користити Управа за ветерину, Управа за заштиту биља и Сектор пољопривредне инспекције.

Категорије

Величина текста
Контраст