Саопштења Министарства

Богосављевић Бошковић основала саветодавно тело за развој пољопривреде

PC040530

На иницијативу министра пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежане Богосављевић Бошковић данас је формирана Радна група сачињена од еминентних стручњака и професора у области аграра, као и представника удружења пољопривредних произвођача, које ће функционисати као саветодавно тело министра.

Рад представника саветодавног тела има за циљ да министру изнесу своје сугестије и примедбе на предложене мере и активности које се тичу усклађивања Стратегије пољопривреде и руралног развоја са другим планским документима, на предложене средњорочне и краткорочне циљеве пољопривредне политике и предложене мере подстицаја за унапређење пољопривредне производње.

PC040537

Такође, представници саветодавног тела сугерисаће министру на предложене мере и активности на јачању конкурентности пољопривредних производа на тржишту, мере обезбеђивања подршке руралном развоју и као и на пројекате из делокруга Министарства који се финансирају из средстава приступних фондова ЕУ, донација и других облика развојне помоћи, а све са циљем унапређења српске пољопривреде.

Чланови радне групе за реализацију наведеног задатка неће примати новчану надокнаду.

Састав радне групе можете погледати кликом на линк:

Категорије

Величина текста
Контраст