Јавне набавке 2017

Број набавке је 404-02-292/2017-15 редни број 1.1.10. Oтворени поступак набавке добара – лиценци Esri ArcGIS са пратећим обукама за потребе Виноградарског регистра.

Конкурсну документацију погледати – овде

Позив за подношење понуда погледати – овде

Измену конкурсне документације погледати – овде

Измену позива погледати – овде

Измену конкурсне документације бр.2 погледати – овде

Одлуку о додели уговора погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст