Javne nabavke 2017

Broj nabavke je: 404-02-34/2017-15, a redni broj: 1.2.2. Javna nabavka male vrednosti, nabavka usluga sistematskog pregleda zaposlenih i angažovanih lica, za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Konkursnu dokumentaciju pogledati – ovde

Poziv za podnošenje ponuda možete pogledati – ovde

Odgovor broj 1 pogledati – ovde

Odluku o obustavi postupka pogledati – ovde

Obaveštenje o obustavi postupka pogledati – ovde

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast