Javne nabavke 2017

Broj nabavke je: 404-02-73/2017-15, a redni broj: 1.2.2. Javna nabavka usluga – zdravstvenih (sistematskih) pregleda zaposlenih i angažovanih lica, za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Konkursnu dokumentaciju pogledati – ovde
Poziv za podnošenje ponuda možete pogledati – ovde
Odgovor broj 1 pogledati – ovde
Odgovor broj 2 pogledati – ovde
Izmenu poziva broj 1 pogledati – ovde
Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije pogledati – ovde
Obaveštenje o produženju roka pogledati – ovde
Odgovor broj 3 pogledati – ovde
Odgovor broj 4 pogledati – ovde
Odluka o obustavi ugovora pogledati – ovde
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava pogledati – ovde

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast