Саопштења Министарства и најаве

Бржа исплата подстицаја захваљујући увођењу електронског пословања

У току 2023. године планира се успостављање система еАграр који ће уз измене начина пријема захтева који се односи на електронско подношење, додатно убрзати обраду захтева стварајући услове да се сви предмети који се приме у току године у истој години и исплате.

Нови информациони систем ће омогућити онлине регистрацију пољопривредних газдинстава  и подношење захтева за упис, измене и брисање података из РПГ-а и захтева за подстицаје у пољопривреди, брже одобравање и исплату подстицаја, смањење могућности грешке при подношењу и обради захтева, као и убрзање обраде захтева услед увезивања релевантних регистара, ефикасније извештавање, праћење статистике подстицаја и већи степен контроле.

еАграр је први велики корак ка стварању интегрисаног административног и контролног система државних подстицаја у пољопривреди (IACS), односно система за имплементацију и контролу директних плаћања и субвенција у оквиру мера руралног развоја.

У предстојећем периоду, Управа за аграрна плаћања ће заокружити информациони систем којим ће се омогућити ефикасна исплата подстицаја уз вишеструко скраћење времена обраде захтева.

План је и да се током имплементације ИПАРД III програма пређе са мануелног начина рада на електронски, што би значајно убрзало процес, али и појачало ниво контрола редукујући утицај људског фактора на грешке у раду и омогућујући боље праћење процеса рада у смислу трајања и учинковитости.

У 2023. години планирано је увођење нових активности које би додатно утицале на брзину обраде захтева и олакшале потенцијалним корисницима приступ средствима из ИПАРД фонда, као и анализа могућности увођења гарантног фонда за олакшан приступ финансијским средствима за физичка лица, пре свега младе пољопривреднике, који имају потешкоћа у добијању банкарских гаранција као средство обезбеђења за коришћење аванса.

У складу са динамиком обраде захтева планирано је да до јуна 2023. године буде одобрена целокупна ИПАРД алокација.

Подсећамо да је поред мера које су већ биле акредитоване кроз ИПАРД II програм (Мера 1, Мера 3, Мера 7 и Мера 9),  ИПАРД III програмом Републике Србије предвиђено увођење нових мера (Мера 4, Мера 5 и Мера 6), сектора (рибарство, прерада рибе, прерада житарица и индустријског биља, директан пласман производа и услуге малог обима), нових финансијских лимита подршке, нових специфичних критеријума у вези са површином и бројем животиња.

Тиме је проширен обухват потенцијалних корисника Програма и омогућено да и пољопривредни произвођачи са мањим површинама који желе значајно да инвестирају у ове секторе могу да остваре право на ИПАРД подршку за веће инвестиције.

Финансијски допринос Европске уније за ИПАРД III програм повећан је у односу на претходни програмски период за око 60 одсто и износи 288 милиона евра.

Очекује се да ће ова подршка ЕУ, заједно са националним и приватним доприносом, износити преко 580 милиона евра вредности инвестиција.

Категорије

Величина текста
Контраст