Јавне набавке 2019

Јавне набавке 2019

ЈНМВ Набавка услуга пројектовања грађевинских радова – адаптација противградних станица и система везе на подручјима радарских центара Ужице и Букуља.Заводни број: 404-02-474/2019-02, редни број: 1.2.22/2019.

Одлуку о покретању поступка погледати – овде Конкурсну документацију погледати – овде Одлуку о додели уговора погледати – овде Обавештење о...

Јавне набавке 2019

ЈНМВ Мерење система везе на аутоматизованом систему одбране од града. Редни број набавке је 1.2.13/2019, а заводни број 404-02-448/2019-02

Позив за подношење понуда погледати – овде Конкурсну документацију погледати – овде Измену конкурсне документације погледати – овде Измену...

Јавне набавке 2019

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ХАРДВЕРСКЕ ОПРЕМЕ (сервер, сториџ, рек орман). Редни број јавне набавке је 1.1.17, а заводни број 404-02-447/2019-02

Позив за подношење понуда погледати – овде Конкурсну документацију погледати – овде Одлуку о додели уговора погледати – овде Обавештење о...

Јавне набавке 2019

Изузета набавка – Сајам етно хране и пића – Београдски сајам (новембар 2019.) Заводни број набавке је: 404-02-440/2019-02, а редни број: 2.2.17/2019

Позив за учешће погледати – овде Образац понуде погледати – овде Предлог текста уговора погледати – овде Обавештење о нajпoвoљниjem пoнуђaчу...

Категорије

Величина текста
Контраст