Јавне набавке 2019

Јавне набавке 2019

ЈНМВ Сиситематски преглед запослених и превентивни периодични преглед возача, редни нрој набавке 1.2.18, заводни број 404-02-332/2019-02

Конкурсну документацију погледати – овде Позив за подношење понуда погледати – овде Одговор број 1 погледати – овде Измену конкурсне...

Категорије

Величина текста
Контраст