Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Трећи јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Јавни позив погледати – овде

Образац 1 – Захтев за одобравање пројекта погледати – овде

Прилог 1 погледати – овде

Прилог 2 погледати – овде

Прилог 4 погледати – овде

Прилог 5 погледати – овде

Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава погледати – овде

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за подршку програму који се односи на очување и унапређење животне средине и природних ресурса за очување животињских генетичких ресурса у банци гена у 2018. години

Јавни позив погледати – овде

Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини 2018

Комисија за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа пољопривредног земљишта, образована Решењем министра пољопривреде, шумарства и водопривреде, објавила је данас, 14. августа 2018. године, Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Републике Србије и документацији која се доставља уз Захтев за остваривање права првенства закупа.

Позив је расписан у складу са одредбама Уредбе о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа („Службени гласник РС”, број 30/18).

Обавештење о јединицама локалне самоуправе које су донеле Годишњи програм заштите, уређења и коришћења  пољопривредног земљишта за 2018 годину и које су добиле сагласност Министарства на Годишњи програм погледати – овде

Јавни позив погледати – овде

Захтев за остваривање права првенства закупа преузети – овде

Садржај инвестиционог плана преузти – овде

Табела-списак парцела преузети – овде

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2018. Години.

Јавни позив погледати – овде

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА

Јавни позив погледати – овде

Други Јавни позив Образац 1 -Захтев за одобравање пројекта погледати – овде

Други јавни позив Образац 2 – Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја погледати – овде

Табела 1- Максимална снага трактора по секторима и величини-капацитету погледати – овде