Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Marakeš: Globalna konferencija o antimikrobnoj rezistenciji i odgovornoj upotrebi antimikrobnih sredstava kod životinja

Svetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) bila je domaćin svetskim liderima u zdravlju životinja iz javnog i privatnog sektora i civilnog društva, kako bi razgovarali o novim idejama i rešenjima za globalni rast antimikrobne rezistencije (AMR). OIE je uputio poziv za učešće na panelu ministru poljoprivrede Srbije, g. Branislavu Nedimoviću, što je dokaz uloge koju Ministarstvo ima u regionalnim i globalnim tokovima koji se odnose na veterinarstvo i zdravstvenu zaštitu životinja.

Pročitaj više …

Obaveštenje o podnetom zahtevu za ustanovljavanje oznake kontrolisanog geografskog porekla „Sremski rejon“/„Srem“

Obaveštavamo sva zainteresovana lica da je Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu Zakona o vinu („Službeni glasnik RS“, broj 41/09 i 93/12) i u skladu sa Pravilnikom o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom („Službeni glasnik RS”, br. 121/12, 102/14, 78/15 i 94/17), podnet Zahtev, broj 320-00-682/2017-08 od 28.07.2017. godine, sa dopunom od 24.11.2017. godine i 8.2.2018. godine za priznavanje oznaka za vina sa geografskim poreklom koji se odnosi na ustanovljavanje oznake kontrolisanog geografskog porekla „Sremski rejon“/„Srem“.

Predloženu Specifikaciju proizvoda za oznaku geografskog porekla „Sremski rejon“/„Srem“ možete pogledati na WEB stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: http://www.minpolj.gov.rs/geografsko-poreklo-vina/

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ovim putem obaveštava fizička i pravna lica koja imaju prebivalište, odnosno sedište u Republici Srbiji, a koja imaju legitimni interes za ulaganje prigovora na predloženo ustanovljavanje oznake geografskog porekla „Sremski rejon“/„Srem“, da u skladu sa članom 37. Pravilnika o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom („Službeni glasnik RS”, br. 121/12, 102/14, 78/15 i 94/17), mogu u roku od 62 dana od dana postavljanja predložene Specifikacije proizvoda za oznaku geografskog porekla „Sremski rejon“/„Srem“ na WEB stranicu ovog ministarstva, tj. do 3.1.2019. godine, podneti Prigovor na ustanovljavanje oznake geografskog porekla „Sremski rejon“/„Srem“. Podneti prigovor mora da sadrži razloge za podnošenje (činjenice i komentare) i dokumentaciju (dokaze) kojom se potvrđuju ti razlozi i dostavlja se u pisanoj formi na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Sektor za poljoprivrednu politiku
Grupa za vinogradarstvo i vinarstvo
Nemanjina 22-26
11000 Beograd.

POMOĆNIK MINISTRA
dr Nenad Katanić
Po ovlašćenju ministra
br. 119-01-13/12/2018-09
od 24.10.2018. godine

IPARD informativni dani u devet gradova Srbije

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je u petak 26. oktobra, prvim IPARD informativnim danom u Beogradu, započelo niz informativnih događaja koji će tokom oktobra i novembra biti održani u 9 gradova širom Srbije. Kroz info dane, koji će biti organizovani uz saradnju i finasijsku podršku projekta „Podrška korišćenju IPARD fondova Evropske unije“, potencijalnim korisnicima IPARD II podsticaja predstaviće se mogućnosti, zahtevi, pravila i uslovi koje treba da ispune kako bi ostvarili pravo na odobravanje projekata i isplatu IPARD sredstava. Pročitaj više …

IPARD INFORMATIVNI DANI

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uz saradnju projekta „Podrška korišćenju IPARD fondova Evropske unije“ povodom novih javnih poziva za korišćenje IPARD podsticaja, u petak, 26. oktobra 2018. godine, u hotelu Metropol (sala „Ivo Andrić”, Bulevar kralja Aleksandra 69, Beograd), s početkom u 10 časova, organizuje otvaranje IPARD informativnih dana. Pročitaj više …