Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Наставља се бржа и ефикаснија исплата субвенција пољопривредним произвођачима

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде настављајући добру праксу брже обраде захтева а у сарадњи са Министарством финансија и ефикаснијом исплатом субвенција, исплатило је пољопривредницима укупно 1.624.175.132,64 динaрa у периоду од 12. до 21. новембра 2013. године. Прочитај више …

Одржана ТАIEX експертска мисија за етил алкохол и јака алкохолна пића

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, у сарадњи са TAIEX одељењем Еворпске комисије, организовало је Експертску мисију о етил алкохолу и јаким алкохолним пићима (TAIEX  – Expert Mission for ethyl alcohol and on spirit drinks). Прочитај више …

Нацрт закона о изменама и допунама закона о ознакама географског порекла

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Завод за интелектуалну својину израдили су Нацрт закона о изменама и допунама закона о ознакама географског порекла. Позивамо све заинтересоване стране да изнесу своје примедбе и сугестије у циљу унапређења поменутог закона до 15. новембра 2013. године. Прочитај више …

Директор Управе за пољопривредно земљиште присуствовао међународној конференцији о управљању пољопривредним земљиштем у државној својини у земљама у транзицији

У организацији УН – ФАО (Организације за храну и пољопривреду), међународне федерације геодета (ФИГ) и мађарског министарства за рурални развој у Будимпешти 20. и 21. септембра је одржан међународни семинар о управљању земљиштем у државној својини у земљама у транзицији.
Прочитај више …

Измена и допуна Елабората о заштити ознаке географског порекла „СРЕМСКИ КУЛЕН“

Индустрија меса „Срeм“ из Шидa, 1992. гoдинe je рeгистрoвaлa oзнaку гeoгрaфскoг пoрeклa Срeмски кулeн, a пoступaк прoизвoдњe дефинисан Eлaбoрaтом  je више прилaгoђeн индустриjскoм начину производње сремског кулена. У мeђуврeмeну, ИM „Срeм“ из Шидa je прeстaлa сa рaдoм, a oстaли индустриjски oбjeкти зa прeрaду мeсa нa тeритoриjи Срeмa нe изрaђуjу oвaj трaдициoнaлни прoизвoд. Oтудa, пoстojи пoтрeбa дa сe Срeмски кулeн „врaти“ мaлим трaдициoнaлним/зaнaтским прoизвoђaчимa, што је био и основни мoтив зa пoднoшeњe зaхтeвa за измену и допуну  „Елабората о заштити ознаке географског порекла СРЕМСКИ КУЛЕН“, од стране произвођача Сремског кулена. Прочитај више …

Обавештење о терминима и местима представљања Уредбе о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2013. годину

Представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управе за пољопривредно земљиште ће у наредном периоду у доле наведеним локалним самоуправама одржати презентацију Уредбе о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2013. годину, и то: Прочитај више …

Наставак пројекта наводњавања

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Горан Кнежевић и шеф канцеларије Светске банке у Србији Луп Брефор састали су се данас како би разговарали о даљој реализацији пројекта „Рехабилитација система за наводњавање и одводњавање“, финансираног од стране Светске банке који се спроводи на територији Републике Србије. Прочитај више …