Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

UNDP – ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ OБУКЕ „ПОДРШКА РАЗВОЈУ ИЗВОЗНИХ КАПАЦИТЕТА АГРОБИЗНИС КОМПАНИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ “

Предмет конкурса: избор агробизнис компанија/задруга/удружења произвођача чији ће представници учествовати у програму обуке који има за циљ развој постојећих и даље унапређење извозних капацитета.

Област јавног конкурса: развој пољопривреде и прехрамбене индустрије.

Општи циљ јавног конкурса: унапређење извозних потенцијала агробизних сектора у Републици Србији са циљем даљег побољшања спољнотрговинског биланса у сектору пољопривреде и прехрамбене индустрије.

 

 

Прочитај више …

Потписани уговори о уређењу 860 километара атарских путева

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за пољопривредно земљиште, закључило је данас 28. августа 2017. године, уговоре о коришћењу средстава за уређење некатегорисаних путева и отресишта са представницима 67 јединица локалних самоуправа са територије централне Србије. Прочитај више …

Министар Недимовић са представницима пољопривредних удружења о изменама Закона о пољопривредном земљишту

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић разговарао је данас 23. августа 2017. године, са представницима пољопривредних удружења и представницима научног сектора на округлом столу на тему измене Закона о пољопривредном земљишту. Прочитај више …

Велики потенцијали за извоз српских пољопривредних производа на тржиште Турске

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић и министар хране, пољопривреде и сточарства Републике Турске Ахмет Ешреф Факибаба потписали су данас,  22. августа 2017. године у Београду Акциони план у области пољопривреде за 2017. и 2018. годину. Прочитај више …

Одржано Другo зaсeдaње турскo-српскoг Пoљoприврeднoг нaдзoрнoг oдбoрa

Уочи посете министра хране, пољопривреде и сточарства Републике Турске Ахмeтa Ешрeфa Фaкибaбe и доласка 150 турских привредника из aгрoбизнис сeктoрa у Републику Србију, данас 21. августа 2017. године, одржaно је Другo зaсeдaње турскo-српскoг Пoљoприврeднoг нaдзoрнoг oдбoрa, измeђу прeдстaвникa двa министaрстaвa зaдужeних зa рeсoр пoљoприврeдe.

Прочитај више …

Индија заинтересована за инвестиције у производњу трактора и механизације

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић разговарао је данас, 17.08.2017. године, са амбасадорком Индије Нариндер Чохан о могућностима за представљање српских пољопривредних производа попут воћа, поврћа и меса на предстојећем сајму Ворлдфуд Индија, који ће се одржати у новембру месецу. Прочитај више …

Успoстaвљaњe eлeктрoнскoг систeмa зa aнгaжoвaњe сeзoнских рaдникa у пoљoприврeди

Mинистaр пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe Брaнислaв Нeдимoвић изјавио je дaнaс, 17. августа 2017. године, приликом потписивања Meмoрaндума o спрoвoђeњу прojeктa „Пoвeћaњe приликa зa зaпoшљaвaњe сeзoнских рaдникa“, да је тиме oмoгућeнo успoстaвљaњe eлeктрoнскoг систeмa зa aнгaжoвaњe сeзoнских рaдникa у пoљoприврeди, кao и сузбиjaњe сивe eкoнoмиje у зeмљи. Прочитај више …