Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Појачан надзор пољопривредне инспекције

Сви расположиви ресурси Одељења пољопривредне инспекције укључени су у активности смањења ризика да у ванредној ситуацији дође до нарушавања безбедности хране – прехрамбених производа биљног порекла. Редовно се обилазе сви пунктови на којима се дистрибуира (прима и дели) храна угроженима и појачан је надзор великих произвођача  и прометника.

Прочитај више …

Три младунца строго заштићене врсте мрког медведа пребачена са Палића у специјализовани центар за рехабилитацију

Након два и по месеца проведених у Зоолошком врту Палић, уз техничку подршку НВО „Vier Pfoten” (Четри шапе) из Аустрије, у четвртак 15. маја 2014. године извршен је транспорт три младунца строго заштићене врсте мрког медведа (Ursus arctos) у специјализовани центар за рехабилитацију у области Харгита у Румунији, где ће почети припреме за њихов опоравак и евентуални повратак у природно станиште у Србији.

Прочитај више …

Инструкције о мерама заштите дивљачи у ловиштима током поплава

Корисници ловишта су дужни да привремено обуставе лов ловостајем заштићених врста дивљачи, у складу са Законом о дивљачи и ловству који прописује да је забрањено ловити ловостајем заштићену дивљач ако је угрожена пожаром, поплавом, снежним наносима, поледицом и другим елементарним непогодама.

Прочитај више …

Ангажовани сви капацитети за одбрану од поплава

Дирекција за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине издала је налог свим Јавним водопривредним предузећима да ангажују све капацитете и спроведу све прописе на територијама које су у њиховој надлежности, а тичу се одбране од поплава. Посебно је наглашено да предузећа обрате пажњу на спремност акумулација (да се обави предпражњење тамо где је то потребно) као и спремност хидромелиорационих система за пријем унутрашњих вода. Надлежни из Дирекције за воде обавестили су сви субјекте из Оперативног плана за одбрану од поплава (ЕПС, ЈКП итд.) како би преузели неопходне активности.

Прочитај више …

Италијански амбасадор Њ.Е. Ђузепе Манцо у посети министру Снежани Богосављевић Бошковић

Министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић састала се данас, 14. маја 2014. године, са амбасадором Италије Њ.Е. господином Ђузепеом Манцом у просторијама министарства.
Прочитај више …

Њ.Е. Владимир Чушев састао се са министром Богосављевић Бошковић

Министар пољопривреде и заштите животне средине проф.др Снежана Богосављевић Бошковић, састала се данас  14.маја 2014.године са амбасадором Републике Белорусије Њ.Е. Владимиром Чушевим у просторијама ресорног министарства.

Прочитај више …

Сусрeт министрa Снeжaнe Бoгoсaвљeвић Бoшкoвић и aмбaсaдoрa СAД-а Њ.E. г-динa Мajклa Кирбиja

Београд, 14. мај 2014. година – Aмeрички aмбaсaдoр Majкл Кирби дaнaс je биo у пoсeти Mинистaрству пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe. Aмбaсaдoр Кирби сaстao сe сa министрoм Снeжaнoм Бoгoсaвљeвић Бoшкoвић. Aмeрички aмбaсaдoр и министaр Бoгoсaвљeвић Бoшкoвић рaзгoвaрaли су o мoгућнoстимa o унaпрeђeњу сaрaдњe у oблaсти пoљoприврeдe двe зeмљe. Прочитај више …

Предузете све мере збрињавања заплењених животиња у близини граничног прелаза шпиљан

На позив Министарства унутрашњих послова Републике Србије, ветеринарска инспекција Рашког управног округа је 27. априла 2014. године изашла на терен у близини граничног прелаза Шпиљан  у општини  Тутин где је  у гаражи приватне куће у возилу  без регистарских ознака запленила одређен број животиња.

Прочитај више …