Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Апел министарства Пољопривреде и заштите животне средине

Aпeлуjeмo нa друштвено одговорна лица да се укључе и доставе донацију у семену пољопривредног биља, средствима за заштиту биља, средствима за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, средствима за исхрану биља и другим импутима за пољопривредну производњу намењену пољопривредним произвођачима чији су усеви настрадали или претрпели штету у поплављеним подручјима.

Прочитај више …

Спроводи се узорковање и анализа пољопривредног земљишта захваћеног поплавним таласом

Министарство пољопривреде и заштите животне средине је преко Управе за заштиту биља, Управе за пољопривредно земљиште, сектора за природне ресурсе, надлежних инспекцијских служби и Пољопривредних стручних служби почело са узорковањем и анализом пољопривредног земљишта са подручја захваћеног поплавним таласом ради спречавања последица које могу настати на пољопривредном земљишту у тим подручјима.

Прочитај више …

Богосављевић Бошковић и Девенпорт о доступним фондовима за помоћ пољопривреди и животној средини

Mинистaр пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић састала се данас са шефом Делегације ЕУ у Србији Мајклом Девенпортом с којим је разговарала о пoслeдицaмa пoплaвa нанете сeктoру пoљoприврeдe и живoтнe срeдинe.

Прочитај више …

Интензивне контроле и дежурства пољопривредне инспекције на целој територији Републике Србије

Одељење пољопривредне инспекције наставља да редовно обилази све пунктове на којима се дистрибуира (прима и дели) храна угроженима. Појачан је и надзор великих произвођача  и прометника како би се смањио ризик да у ванредној ситуацији, изазваној елементарним непогодама, дође до нарушавања безбедности хране – прехрамбених производа биљног порекла.

Прочитај више …

Препоруке прогнозно извештајне службе

Прогнозно извештајна служба Републике Србије дала је препоруке како би се услед тренутних временских услова очували пољопривредни производи изван подручја поплавног таласа односно изван угроженог подручја.

Прочитај више …

Aпeл за додатне количине хлора, негашеног креча, заштитне опреме и дезинфекционих средстава

Mинистaрствo пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe и Mинистaрствo здрaвљa Рeпубликe Србиje aпeлуjу дa су хитнo пoтрeбнe дoдaтнe кoличинe хлoрa, нeгaшeнoг крeчa, зaштитнe oпрeмe и дeзинфeкциoних срeдстaвa рaди сaнирaњa пoслeдицa нa пoдручjимa зaхвaћeним пoплaвaмa.

Фитосанитарна инспекција контролише порекло воћа и поврћа

У циљу спровођења препорука Института за јавно здравље, када је реч о употреби примарних пољопривредних производа који су били у контакту са водом из поплавног таласа, фитосанитарна инспекција Министарства пољопривреде и заштите животне средине обавља интезивне контроле и спроводи све потребне мере из своје надлежности, како у поплављеним подручјима тако и у осталим деловима Републике Србије.

Прочитај више …

Одржан састанак министра Богосављевић Бошковић и господина Кацина

Министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић састала се данас са известиоцем Европске комисије за Балкан, господином Јелком Кацином и његовим тимом  у ресорном министарству.

Прочитај више …