Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Привремено забрањен рад у 13 објеката за производњу пекарских производа

У оквиру планираног појачаног надзора у објектима за производњу пекарских производа пољопривредни инспектори су извршили планску акцијску контролу произвођача хлеба на целој територији Републике Србије. Контролисани су услови производње, хигијена, следљивост, системи безбедности, безбедност и квалитет хлеба, декларисање, евиденционе маркице на брашну и поштовање оредбе о обавезној производњи хлеба  Т-500. Прочитај више …

Започете активности пољопривредне инспекције везане за предстојећу жетву меркантилне пшенице

Поводом предстојеће жетве пшенице, пољопривредни инспектори Министарства пољопривреде и заштите животне средине започели су регистрацију прелазних залиха меркантилне пшенице ускладиштене код складиштара. Прочитај више …

Све хладњаче морају бити уписане у Централни регистар објеката

Представници Сектора пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде и заштите животне средине састали су се 21. априла 2017. године у Ариљу, са више од педесет представника хладњачара који су до сада пословали као пољопривредна газдинства као и представницима већих хладњача које сарађују са наведеном групацијом, како би  их упознали са законским оквиром у којем се може обављати делатност смрзавања воћа и промет смрзнутог воћа. Прочитај више …

АКЦИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РАКИЈЕ И ВИНА У ПРОМЕТУ

Према постављеном плану активности ангажовања у циљу обезбеђивања  безбедних производа на тржишту, пољопривредни инспектори Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Сектора пољопривредне инспекције,  извршили  су контролу квалитета ракије и вина.

Прочитај више …

Повлачи се из промета „Чај од листа питоме нане“, произвођача Института за проучавање лековитог биља „Др Јосип Панчић“

 

 Производ произвођача Института за проучавање лековитог биља „Др Јосип Панчић“ – „Чај од листа питоме нане“, 50 грама, серијски број: 30111016, употребљив до краја 04. 2018., произведен у количини од 116,8 килограма, повучен је из промета Решењем надлежног пољопривредног инспектора. Пољопривредна инспекција наредила је повлачење предметне серије због неусаглашености са прописаним захтевима у погледу садржаја остатака средстава за заштиту биља,  утврђеног суперанализом извршеном на захтев контролисаног субјекта.  На Web сајту произвођача дато је ОБАВЕШТЕЊЕ купцима  о oпoзиву нaвeдeнoг прoизвoдa, као и информација крајњим купцима да уколико предметни производ имају у поседу, исти врате. Прочитај више …

Сваки четврти произвођач уља има проблем са декларисањем

Пољопривредни инспектори Одељења за безбедност хране биљног и мешовитог порекла, контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа су у оквиру својих надлежности извршили контроле код произвођача уља на целој територији Републике Србије. Прочитај више …