Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Завршена контрола произвођача производа од какаоа, чоколаде и кондиторских производа

Пољопривредни инспектори су у оквиру својих надлежности током другог квартала 2016. године, извршили контроле код произвођача производа од какаоа, чоколаде и кондиторских производа. Контролисано  је 60 произвођача. Овoм приликoм поднето је седам Захтева за покретање прекршајног поступка и 1 пријава за привредни преступ.

Прочитај више …

Појачане контроле пољопривредне инспекције у току кампање откупа малине

У току је кампања откупа малине током које пољопривредна инспекција спроводи појачане контроле хладњача и откупљивача ситног бобичавог воћа. Власници хладњача на основу Закона о безбедности хране у највећем броју случајева испуњавају норме и нису уочене веће неправилности. Квалитет воћа, пре свега малине, је задовољавајући, док је принос очекиван, изузев у крајевима који су били захваћени временским непогодама. Прочитај више …

Започете активности пољопривредне инспекције везане за предстојећу жетву меркантилне пшенице

Поводом предстојеће жетве пшенице, пољопривредни инспектори Министарства пољопривреде и заштите животне средине, извршили су регистрацију прелазних залиха меркантилне пшенице у складиштима.  Регистрована количина  износи 292.676 тона. Прочитај више …

У сваком другом објекту за производњу пекарских производа утврђена одређена неусаглашеност са прописима

У оквиру планираног појачаног надзора у објектима за производњу пекарских производа пољопривредни инспектори обавили су акцијску контролу произвођача хлеба на целој територији Републике Србије. Том приликом контролисани су услови производње, хигијена, следљивост, системи безбедности, безбедност и квалитет хлеба, декларисање, евиденционе маркице на брашну и поштовање одредбе о обавезној производњи хлеба  Т-500. Прочитај више …

Већи број управних и казнених мера поднетих од стране пољопривредне инспекције за безбедност хране биљног и мешовитог порекла у 2015. години

Одељење пољопривредне инспекције за безбедност хране биљног и мешовитог порекла, контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа, је у 2015. години извршило 4.422 контроле. Прочитај више …