Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Obaveštenje o podnetom zahtevu za ustanovljavanje oznake kontrolisanog geografskog porekla „Toplica“

Obaveštavamo sva zainteresovana lica da je Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na osnovu Zakona o vinu („Službeni glasnik RS“, broj 41/09 i 93/12) i u skladu sa Pravilnikom o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom („Službeni glasnik RS”, br. 121/12, 102/14 i 78/15), podnet Zahtev, broj 320-05-9203/2015-08 od 04.11.2015. godine, za priznavanje oznaka za vina sa geografskim poreklom koji se odnosi na ustanovljavanje oznake kontrolisanog geografskog porekla „Toplički rejon/Toplica“.

Predloženu Specifikaciju proizvoda za oznaku geografskog porekla „Toplički rejon/Toplica“ možete pogledati na WEB stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine: http://www.minpolj.gov.rs/geografsko-poreklo-vina/ .

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine ovim putem obaveštava fizička i pravna lica koja imaju prebivalište, odnosno sedište u Republici Srbiji, a koja imaju legitimni interes za ulaganje prigovora na predloženo ustanovljavanje oznake geografskog porekla „Toplički rejon/Toplica“, da u skladu sa članom 37. Pravilnika o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom („Službeni glasnik RS”, br. 121/12, 102/14 i 78/15), mogu u roku od 62 dana od dana postavljanja predložene Specifikacije proizvoda za oznaku geografskog porekla „Toplički rejon/Toplica“ na WEB stranicu ovog ministarstva, tj. do 7.8.2017. godine, podneti Prigovor na ustanovljavanje oznake geografskog porekla „Toplički rejon/Toplica“. Podneti prigovor mora da sadrži razloge za podnošenje (činjenice i komentare) i dokumentaciju (dokaze) kojom se potvrđuju ti razlozi i dostavlja se u pisanoj formi na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Sektor za poljoprivrednu politiku
Grupa za vinogradarstvo i vinarstvo
Nemanjina 22-26
11000 Beograd.

Srpski kvalitet

Oznaka „Srpski kvalitet“ je nacionalna oznaka višeg kvaliteta kojom se obeležavaju poljoprivredni i prehrambeni proizvodi u cilju informisanja domaćih i inostranih potrošača o njihovim posebnim svojstvima. Oznaka garantuje kvalitet proizvoda specifičnih karakteristika, pre svega proizvedenih od sirovina isključivo sa teritorije Republike Srbije i dokazano višeg kvaliteta u odnosu na proizvode iste kategorije na tržištu.

Ovaj dobrovoljni standard kvaliteta, regulisan je Uredbom o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „Srpski kvalitet“ (Sl.glasnik RS 90/2016) koju možete preuzeti – ovde.

Podršku u razvoju Oznake Srpski kvalitet Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine pružila je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedninjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u okviru višegodišnjeg projekta koji se realizuje u Srbiji “Unapredjenje kvaliteta I bezbednosti hrane u sektoru proizvodnje mesa”.

Ministarstvo poljoprivrede sprovodi postupak označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom „Srpski kvalitet“.

Koji proizvodi mogu da nose oznaku Srpski kvalitet?

„Srpski kvalitet“  označava proizvode od sirovine koja potiče isključivo sa teritorije Republike Srbije, i koji se po svom hemijskom sastavu, fizičkim, mikrobiološkim i organoleptičkim svojstvima, načinu proizvodnje, korišćenim sirovinama i/ili sastojcima ili po nekoj drugoj karakteristici jasno razlikuje od drugih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iste kategorije.

Oznaka je namenjena za poljoprivredne i prehrambene proizvode u sektoru proizvodnje i prerade mleka, mesa, voća, povrća, žitarica, uljarica, grožđa i meda, (osim jakih alkoholnih pića, vina i aromatizovanih proizvoda od vina.)

Šta je potrebno da proizvodjač postane ovlašćeni korisnik oznake “Srpski kvalitet”?

Postupak označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom „srpski kvalitet“ pokreće se Zahtevom koji se podnosi Ministarstvu. Zahtev za korišćenje oznake „srpski kvalitet“ za poljoprivredne i prehrambene proizvode se podnosi  Grupi za kvalitet, deklarisanje i označavanje hrane.

Radi  razvoja sektorskih standarda kvaliteta kroz saradnju proizvođača iste grupe proizvoda, Uredba o oznaci “Srpski kvalitet” predviđa da zahtev za korišćenje oznake, u ime svog člana podnosi pre svega asocijacija proizvođača odnosno udruženje proizvođača iste grupe proizvoda koje je osnovano ili između ostalog obavlja poslove upravljanja, interne kontrole i promocije kvaliteta.

Više informacija o proceduri sticanja oznake „Srpski kvalitet“ možete dobiti putem sledećeg kontakta:

Grupa za kvalitet, deklarisanje i označavanje hrane,

Tel: 011/3622312

Mail: b.raketic@minpolj.gov.rs ; snezana.kumbaric@minpolj.gov.rs

 

Koji proizvodi nose oznaku “Srpski kvalitet”?

Ministarstvo vodi evidenciju o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom „srpski kvalitet“ i pravu korišćenja te oznake. Spisak proizvoda sa oznakom „srpski kvalitet“, kao i posebnih svojstava označenih proizvoda, objavljuju se na internet stranici Ministarstva.

U maju 2017. godine, osam proizvoda od mesa je ispunilo uslove i steklo oznaku „Srpski kvalitet“:

  • Industrija mesa Carnex: Domaća mesnata slanina, Selection pašteta sa komadićima mesa, Selection pašteta sa dimljenom slaninom, Domaća sarma
  • Industrija mesa Topola: Ljuti kulen, Izletnika salama
  • Zlatiborac: Kraljeva salama, Pileća delikates salama

Izgled grafičkog znaka oznake „Srpski kvalitet“

Oznaku „Srpski kvalitet“ čini vizuelni identitet propisan članom Uredbe o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom “Srpski kvalitet”.

 

Izgled oznake „srpski kvalitet“.

Oznake kvaliteta – Ćirilica

Oznake kvaliteta – Latinica

Oznake kvaliteta – Engleski

Oznake kvaliteta – Serbia.Q

Zahtev za ovlašćivanje

Ovlašćena kontrola tela

Geografsko poreklo vina

Specifikacija proizvoda (predlog) oznake geografskog porekla Toplica pogledati – ovde

  • Prilog 1 predložene Specifikacije proizvoda (elaborata) oznake geografskog porekla Toplica pogledati – ovde
  • Prilog 2 predložene Specifikacije proizvoda (elaborata) oznake geografskog porekla Toplica pogledati – ovde
  • Prilog 3 predložene Specifikacije proizvoda (elaborata) oznake geografskog porekla Toplica pogledati –ovde

PDO/PGI oznake geografskog porekla pogledati – ovde

Izdavanje evidencionih markica za vino sa geografskim poreklom pogledati – ovde

Evidenciju proizvođača i vina sa gp pogledati – ovde