Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Obaveštenje o podnetom zahtevu za ustanovljavanje oznake kontrolisanog geografskog porekla „Sremski rejon“/„Srem“

Obaveštavamo sva zainteresovana lica da je Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu Zakona o vinu („Službeni glasnik RS“, broj 41/09 i 93/12) i u skladu sa Pravilnikom o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom („Službeni glasnik RS”, br. 121/12, 102/14, 78/15 i 94/17), podnet Zahtev, broj 320-00-682/2017-08 od 28.07.2017. godine, sa dopunom od 24.11.2017. godine i 8.2.2018. godine za priznavanje oznaka za vina sa geografskim poreklom koji se odnosi na ustanovljavanje oznake kontrolisanog geografskog porekla „Sremski rejon“/„Srem“.

Predloženu Specifikaciju proizvoda za oznaku geografskog porekla „Sremski rejon“/„Srem“ možete pogledati na WEB stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: http://www.minpolj.gov.rs/geografsko-poreklo-vina/

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ovim putem obaveštava fizička i pravna lica koja imaju prebivalište, odnosno sedište u Republici Srbiji, a koja imaju legitimni interes za ulaganje prigovora na predloženo ustanovljavanje oznake geografskog porekla „Sremski rejon“/„Srem“, da u skladu sa članom 37. Pravilnika o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom („Službeni glasnik RS”, br. 121/12, 102/14, 78/15 i 94/17), mogu u roku od 62 dana od dana postavljanja predložene Specifikacije proizvoda za oznaku geografskog porekla „Sremski rejon“/„Srem“ na WEB stranicu ovog ministarstva, tj. do 3.1.2019. godine, podneti Prigovor na ustanovljavanje oznake geografskog porekla „Sremski rejon“/„Srem“. Podneti prigovor mora da sadrži razloge za podnošenje (činjenice i komentare) i dokumentaciju (dokaze) kojom se potvrđuju ti razlozi i dostavlja se u pisanoj formi na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Sektor za poljoprivrednu politiku
Grupa za vinogradarstvo i vinarstvo
Nemanjina 22-26
11000 Beograd.

POMOĆNIK MINISTRA
dr Nenad Katanić
Po ovlašćenju ministra
br. 119-01-13/12/2018-09
od 24.10.2018. godine