Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

ЦЕФТА Пододбор за пољопривреду и санитарне и фитосанитарне мере

Девети састанак ЦЕФТА Пододбора за пољопривреду и санитарне и фитосанитарне мере (СПС) одржан је у Београду 5. новембра 2015. године. На састанку, којим је председавала Република Молдавија учествовали су сви представници чланица ЦЕФТА Споразума – Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Македонија, Република Молдавија, Црна Гора, Република Србија, и Косово*.

На састанку је представљен извештај о раду на пројекту о тржишним баријерама у одабраним ланцима снабдевања, тј. о безахохолним пићима, који је припремила  Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ). Такође, састанак је искоришћен да се представе активности на пројекту „Промоција трговине и сектору вина.“

Посебан значај на састанку је дат начину превазилажења нецаринских баријера и олакшавању трговине пољопривредно прехрамбеним производима међу ЦЕФТА странама.

Споразум о слободној трговини у Централној Европи (ЦЕФТА 2006) је свеобухватан регионални споразум о слободној трговини. Досадашња успешна примена Споразума уз пуну либерализацију трговине робом је значајно допринела успостављању зоне слободне трговине у Југоисточној Европи.