Јавни позиви у 2019. години

Четврти Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку новог трактора

Четврти јавни позив М1 погледати – овде

Образац 1  Захтев за одобравање пројекта  Четврти јавни позив погледати – овде

Образац 2 Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја погледати – овде

Прилог 1 Листа стандарда емисије издувних гасова погледати – овде

Прилог 2 Максимална снага трактора погледати – овде

Прилог 4  Једноставни пословни план – Образац 1 погледати – овде

Прилог 4  Образац 1а за Једноставни пословни план образац 1a погледати – овде

Прилог 5   Образац 1а сложеног пословног плана погледати – овде

Прилог 5  Сложени пословни план Oбразац 1 погледати – овде

Прилог 6 Елементи и индикатори који се користе за процењивање економске одрживости подносиоца захтева и пројекта погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст