Саопштења Министарства и најаве

Данас је Међународни дан шума

Централнa манифестацијa обележавања Међународног дана шума одржаће се данас, 21. марта на простору Посавског ловишта „Каракушаˮ Рума, у оквиру ЈП „Војводинашумеˮ са почетком у 11,00 часова.

Међународни дан шума обележава се сваке године 21. марта, како би се подигла свест становништва о значају шума, доприносу шума одрживом развоју и потреби њихове заштите и очувања. Међународни дан шума установљен je пре више од 50 година – 1971. године, на иницијативу Генералне скупштине Европске пољопривредне конфедерације, а коју су подржале Уједињене нације и FАО.

Шуме играју кључну улогу у постизању Циљева одрживог развоја (SDG), које су Уједињене нације усвојиле 2015. године. Циљ одрживог развоја бр. 15 се односи на заштиту, обнављање и промовисање одрживог коришћења копнених екосистема, укључујући шуме. Шуме су од суштинског значаја за очување биодиверзитета, ублажавање климатских промена и егзистенцију милиона људи који од њих зависе, као извор хране, кисеоника, воде, здраве животне средине, рекреације, као и прихода. Одрживо управљање шумама је кључно да би шуме могле да испуњавају ове функције и како би се одговорним коришћењем шумских ресурса задовољиле потребе садашњих и будућих генерација, што захтева заједнички приступ целокупне заједнице.

Обележавањем овог датума подсећамо се на значај шума и очувања и унапређења стања шумских екосистема. Међународни дан шума сваке године је посвећен одређеној актуелној теми, а тема овогодишњег Дана шума је „Шуме и иновације: Нова решења за бољи светˮ. Растуће потребе друштва и савремени изазови у различитим аспектима (климатске промене – ублажавање и адаптација, очување биодиверзитета, мониторинг и рано упозоравање и др.) захтевају нова технолошка достигнућа и иновације. У оквиру ове манифестације предвиђене су практичне демонстрације коришћења савремених алата у сектору шумарства, као и кратко представљање резултата коришћења нових технологија у различитим аспектима у сектору.

Категорије

Величина текста
Контраст