Saopštenja Ministarstva i najave

Danas je Međunarodni dan šuma

Centralna manifestacija obeležavanja Međunarodnog dana šuma održaće se danas, 21. marta na prostoru Posavskog lovišta „Karakušaˮ Ruma, u okviru JP „Vojvodinašumeˮ sa početkom u 11,00 časova.

Međunarodni dan šuma obeležava se svake godine 21. marta, kako bi se podigla svest stanovništva o značaju šuma, doprinosu šuma održivom razvoju i potrebi njihove zaštite i očuvanja. Međunarodni dan šuma ustanovljen je pre više od 50 godina – 1971. godine, na inicijativu Generalne skupštine Evropske poljoprivredne konfederacije, a koju su podržale Ujedinjene nacije i FAO.

Šume igraju ključnu ulogu u postizanju Ciljeva održivog razvoja (SDG), koje su Ujedinjene nacije usvojile 2015. godine. Cilj održivog razvoja br. 15 se odnosi na zaštitu, obnavljanje i promovisanje održivog korišćenja kopnenih ekosistema, uključujući šume. Šume su od suštinskog značaja za očuvanje biodiverziteta, ublažavanje klimatskih promena i egzistenciju miliona ljudi koji od njih zavise, kao izvor hrane, kiseonika, vode, zdrave životne sredine, rekreacije, kao i prihoda. Održivo upravljanje šumama je ključno da bi šume mogle da ispunjavaju ove funkcije i kako bi se odgovornim korišćenjem šumskih resursa zadovoljile potrebe sadašnjih i budućih generacija, što zahteva zajednički pristup celokupne zajednice.

Obeležavanjem ovog datuma podsećamo se na značaj šuma i očuvanja i unapređenja stanja šumskih ekosistema. Međunarodni dan šuma svake godine je posvećen određenoj aktuelnoj temi, a tema ovogodišnjeg Dana šuma je „Šume i inovacije: Nova rešenja za bolji svetˮ. Rastuće potrebe društva i savremeni izazovi u različitim aspektima (klimatske promene – ublažavanje i adaptacija, očuvanje biodiverziteta, monitoring i rano upozoravanje i dr.) zahtevaju nova tehnološka dostignuća i inovacije. U okviru ove manifestacije predviđene su praktične demonstracije korišćenja savremenih alata u sektoru šumarstva, kao i kratko predstavljanje rezultata korišćenja novih tehnologija u različitim aspektima u sektoru.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast