Saopštenja Republičke direkcije za vode

DONET PLAN UPRAVLJANJA VODAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE DO 2027. GODINE

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 6. aprila 2023. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2027. godine i ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 33/23 od 26. aprila 2023. godine.

Plan upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2027. godine (u daljem tekstu: Plan) izrađen je u skladu sa važećim zakonodavstvom u Republici Srbiji vezanim za sektor voda, trenutno važećim međunarodnim sporazumima koje je Republika Srbija potpisala u vezi sektora voda, uzimajući u obzir zahteve direktiva Evropske unije vezane za sektor voda i to prvenstveno Okvirne direktive o vodama   kao najvažnijem aktu Evropske unije  u oblasti voda.

Plan je ključni dokument u procesu upravljanja vodama, koji za cilj ima dostizanje dobrog statusa svih voda u skladu sa principima Okvirne direktive o vodama. Izrađen je uz saradnju nadležnih institucija sistema (donosilaca odluka), stručnjaka, kao i uz učešće javnosti. Dokument obuhvata sve elemente propisane nacionalnom legislativom Republike Srbije, od karakterizacije voda i analize trenutnog stanja, do definisanja programa mera za šestogodišnji planski period koje će, u perspektivi, omogućiti dostizanje postavljenih ciljeva životne sredine koji su definisani za sva vodna tela površinskih i podzemnih voda.

Osnovni tekstualni deo Plana kao i priloge koji su vezani za njegovu primenu možete preuzeti na sledećim linkovima:

Svim kolegama koji su učestvovali u pripremi Plana zahvaljujemo se na primeni znanja, iskustva i veština, kao i na efikasnosti u obradi materijala i rezultata što je izraz visokih profesionalnih kvaliteta svakog člana tima i odlične saradnje.

Izražavamo zahvalnost Tvining projektu „Podrška planiranju politika u oblasti upravljanja vodama“, realizovanog kroz EU IPA 2016 pomoć, u okviru kojeg su zaposleni u nadležnim institucijama kroz konkretan rad obučavani kako bi stečena znanja mogli da, tokom sledećih planskih ciklusa, primene i prenesu kolegama koji nisu u ovom planskom ciklusu bili deo tima koji je radio na pripremi dokumentacije.

Zahvaljujemo svim članovima šire radne grupe, predstavnicima institucija, organizacija, akademije i organizacija civilnog društva, na aktivnom učešću u izradi dokumentacije.

Posebno zahvaljujemo kolegama iz JVP „Srbijavode“ i JVP „Vode Vojvodine“ koji su učestvovali u izradi Plana, na trudu, dugotrajnom i ponekad iscrpljujućem procesu pripreme dokumentacije, kao i kolegama iz Agencije za zaštitu životne sredine, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ i Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“.

NAPOMENA: Svi termini navedeni u tekstu, a koji imaju rodno značenje, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni ženski i muški pol lica na koje se odnose.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast