Географско порекло вина

Елаборат о производњи вина са ознаком географског порекла преузети – овде

Захтев за признавање ознака за вина са географским пореклом преузети – овде

Образац ЕПГ преузети – овде

Захтев за контролу производње вина са географским пореклом преузети – овде

Захтев за усвајање Анекса елабората – за елаборате усвојене до 31.1.2013. године преузети – овде

Захтев за измену и/или допуну спецификације производа преузети – овде  

Списак општина са контролним бројевима за уплату РАТ погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст