Geografsko poreklo vina

Elaborat o proizvodnji vina sa oznakom geografskog porekla preuzeti – ovde

Zahtev za priznavanje oznaka za vina sa geografskim poreklom preuzeti – ovde

Obrazac EPG preuzeti – ovde

Zahtev za kontrolu proizvodnje vina sa geografskim poreklom preuzeti – ovde

Zahtev za usvajanje Aneksa elaborata – za elaborate usvojene do 31.1.2013. godine preuzeti – ovde

Zahtev za izmenu i/ili dopunu specifikacije proizvoda preuzeti – ovde

 

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast