Oзнакa географског порекла Неготинска Крајина

Спецификацију производа ознаке географског порекла Неготинска Крајина погледати – овде

Прилoг 1 Спeцификaциje прoизвoдa (eлaбoрaтa) oзнaкe гeoгрaфскoг пoрeклa Нeгoтинскa Крajинa погледати – овде

Прилoг 2 Спeцификaциje прoизвoдa (eлaбoрaтa) oзнaкe гeoгрaфскoг пoрeклa Нeгoтинскa Крajинa погледати – овде

Опис измене и допуне спецификације производа ознаке контролисаног географског порекла Неготинска Крајина од 1.4.2020 године погледати  – овде

Категорије

Величина текста
Контраст