Ознакa географског порекла Шумадија

Спецификацију производа ознаке географског порекла Шумадија погледати – овде

Прилог 1 Спецификације производа (елабората) ознаке географског порекла Шумадија погледати – овде

Прилог 2 Спецификације производа (елабората) ознаке географског порекла Шумадија погледати – овде

Прилог 3 Спецификације производа (елабората) ознаке географског порекла Шумадија погледати – овде

Опис измене и допуне спецификације производа ознаке контролисаног географског порекла Шумадија од 2.8.2021 године погледати  – овде

Категорије

Величина текста
Контраст