Јавни позиви у 2018. години

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА

Јавни позив погледати – овде

Други Јавни позив Образац 1 -Захтев за одобравање пројекта погледати – овде

Други јавни позив Образац 2 – Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја погледати – овде

Табела 1- Максимална снага трактора по секторима и величини-капацитету погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст