Saopštenja poljoprivredne inspekcije

Edukacijom do višeg nivoa higijene u proizvodnim pogonima

U prethodnom periodu Sektor poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede oraganizovao je veliki broj obuka, savetodavnog i edukativnog karaktera, namenjenih proizvođačima hrane biljnog porekla, pre svega, po pitanju sistema bezbednosti hrane. Obukama je prisustvovalo više od 250 subjekata, prvenstveno hladnjačara. 

Veliki značaj u radu Sektora poljoprivredne inspekcije u prethodnom periodu dat je i radu na edukaciji inspektora.

Nastavljajući aktivnosti u cilju poboljšanja sistema bezbednosti hrane u pogonima za koje je nadležna poljoprivredna inspekcija, a u saradnji sa  USAID-ovim Projektom saradnje za ekonomski razvoj i uz stručno vođstvo prof. dr  Miomira Nikšića, Sektor poljoprivredne inspekcije pripremio je edukativni video materijal vezan za viši nivo higijene u proizvodnim pogonima.

Projekat saradnje za ekonomski razvoj je četvorogodišnja aktivnost koja ima za cilj da poboljša uslove poslovanja u Srbiji i podstakne ekonomski razvoj kroz pojednostavljenje regulatornih procedura i njihovu standardizaciju i povećanje broja i obima finansijskih proizvoda dostupnih malim i srednjim preduzećima u Srbiji.

Video možete pogledati na sledećem linku

https://drive.google.com/file/d/1QbW3NIxea9ubkKf7dcs1HdAHfCyLRHfv/view

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast