Саопштења Министарства и најаве Активности министра

Eфикaснe и eфeктивнe мeрe, циљ унaпрeђeњa пoљoприврeдe

5

„Пољопривреда је једина област српске привреде, која континуирано остварује суфицит у размени у последњој деценији.  Такође, остварује позитиван спољнотрговински биланс са високо потенцијалним тржиштима, каква су Европска унија и CEFTA земље. Сви смо свесни значаја пољопривреде за нашу привреду, а не треба посебно наглашавати колики је значај пољопривреде у АП Војводини“, рекла је министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић на шестој редовној скупштини Регионалне привредне коморе у Суботици.

Министар Богосављевић Бошковић је истакла да је Министарство донело прву дугорочну Стратегију пољопривреде и руралног развоја, која се односи на период до 2024. године.  Њом су дефинисани дугорочни циљеви пољопривреде и руралног развоја која је усклађена са током нашег процеса приступања Европској унији и представља основу за наше будуће преговоре у овој области, што је препознато и од стране Европске комисије.

„Задовољство ми је што могу да кажем да је IPA Комитет усвојио наш предлог IPARD Програма, што је значајан корак у процесу акредитације IPARD система Републике Србије. Акредитација овог система значиће не само да су испуњени услови за коришћење средстава IPARD фонда од око 175 милиона евра до 2020. године, већ да су направљени значајни кораци ка усклађивању са прописима Европске уније у оквиру преговарачких поглавља 11, 12 и 13.“, нагласила је Богосављевић Бошковић.

Говорећи о пољопривредној политици министар је истакла да ће се омогућити рационализација мера, тако да се буџетска средства утроше на ефективан и транспарентан начин, који ће истовремено допринети повећању конкурентности наших пољопривредних произвођача и стабилности њиховог прихода.

„Припремили смо предлог буџетских давања за пољопривреду, прилагођен буџету опредељеном за пољопривреду у 2015. години. Наш је циљ да се најефикасније мере унапреде и стекне шири круг корисника, а да се мере, које нису дале жељене ефекте, полако замењују ефективнијим и ефикаснијим мерама политике. Налазимо се у посебно захтевној ситуацији, с обзиром да је потребно рационализовати буџетске расходе и смањити буџетски дефицит у наредној години, а истовремено напредовати у процесу европских интеграција, који је веома захтеван и то не само у погледу законодавног усклађивања, већ и у погледу финансијских трошкова, условљених успостављањем потребних механизама и институција током процеса усклађивања са европском легислативом“, објаснила је министар Богосављевић Бошковић.

Министар Богосављевић Бошковић сусрела се са војвођанским пољопривредним произвођачима и представницима пољопривредних компанија са којима је разговарала о актуелним темама у области аграра, а у циљу бржег и ефикаснијег решавања питања у пољопривреди, договорена је интензивнија сарадња.

Ознаке

Категорије

Величина текста
Контраст