Saopštenja poljoprivredne inspekcije

Elektronski upis u Centralni registar objekata (CROB) putem online platforme

U „Službenom glasniku RS“ broj 107, objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu vođenja Centralnog registra objekata.  Ovim je ispunjen preduslov da se pređe na primenu novog  Centralnog registara objekata u poslovanju hranom.

U procesu unapređenja i digitalizacije upravnih postupaka koje sprovodi javna uprava Republike Srbije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uvodi elektronski upis u Centralni registar objekata (CROB) putem online platforme koja je rezultat projekta realizovanog uz saradnju sa USAID Cooperation for Growth Project.

Novi unapređeni sistem (CROB) predstavlja kontinuitet vođenja evidencije, ovoga puta na naprednoj platformi koja olakšava proceduru upisa i samo funkcionisanje baze.

CROB platforma omogućava elektronsko vođenje Centralnog registra objekata u poslovanju sa hranom i pruža privrednim subjektima usluge elektronskog upisa, izmene i brisanje subjekata i objekata u poslovanju sa hranom iz Centralnog registra objekata. Portal omogućava i pristup regulativi i priručnicima namenjenim subjektima u proizvodnji i prometu hrane.

Preko CROB platforme registruju se subjekti i objekti za proizvodnju i promet hrane i hrane za životinje osim objekata koji su odobreni ili registrovani u skladu sa posebnim propisom koje donose Uprava za veterinu i Uprava za bilje smatraju se upisanim u Centralni registar objekata.

https://registarobjekata.minpolj.gov.rs/about-us/about-site

 

 

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast