Saopštenja međunarodne saradnje

EU pruža podršku Srbiji u unapređenju upravljanja šumama kao doprinosu ublažavanja klimatskih promena

Svečana konferencija povodom otvaranja tvining projekta „Unapređenje upravljanja šumama u Srbiji kao doprinos ublažavanju klimatskih promena i prilagođavanju na izmenjene klimatske uslove“ održana je danas, 22. juna u Klubu narodnih poslanika u kombinaciji sa onlajn učešćem i prisustvom putem Zoom platforme.

Ovaj projekat koji finansira Evropska unija sa budžetom od milion evra sprovodi konzorcijum Austrije i Slovačke zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije − Upravom za šume. Partneri iz država članica su Austrijski savezni zavod za šume i Austrijski istraživački centar za šume, Savezno ministarstvo poljoprivrede, regiona i turizma Austrije, Austrijske savezne šume, Austrijska agencija za životnu sredinu, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Slovačke i Nacionalni šumarski centar Slovačke. Institucija korisnica ovog projekta je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije institucija korisnica ovog projekta − Uprava za šume.

Svečanu konferenciju otvorio je gospodin Jozef Turok, stalni tvining sevetnik, nakon čega se prisutnima obratila gospođa Vedrana Ilić, pomoćnik ministra, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Prisutnima su dobrodošlicu poželeli i gospođa Sabina Krojsenbruner, zamenik ambasadora Austrije u Srbiji, , NJ.E. gospodin Fedor Rosoha, ambasador Slovačke Republike u Republici Srbiji i gospodin Sakelaris Hurdas, šef III sektora operacija u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici nadležnih institucija Austrije, Slovačke i Srbije.

Prisutnima su se takođe obratili gospođa Marija Patek, generalna direktorka za šumarstvo i održivost u Saveznom ministarstvu poljoprivrede, regiona i turizma Austrije i gospodin Mihal Tomčik, generalni direktor za šumarstvo i drvo u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Slovačke, koji su govorili o saradnji između njihovih država i Srbije u oblasti održivog upravljanja šumama.

U drugom delu konferencije, gospodin Saša Stamatović, vođa projekta iz države korisnice, v.d. direktor Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije govorio je o upravljanju šumama u Srbiji, izazovima i perspektivama na putu ka pristupanju EU. Gospodin Peter Majer, vođa projekta iz države članice, direktor Austrijskog saveznog zavoda za šume i Austrijskog istraživačkog centra za šume informisao je publiku o kreiranju EU i međunarodne politike u oblasti šumama i upravljanja šumama. Gospodin Boris Greguška, glavni državni savetnik, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Slovačke preneo je lekcije koje je Slovačka savladala u procesu pristupanja EU. Projekat su predstavili gospodin Jozef Turok, stalni savetnik za tvining i gospođa Ljiljana Sovilj, stalni savetnik za tvining iz države korisnice.

Cilj ovog dvogodišnjeg Tvining projekta koji finansira EU sa budžetom od 1.000.000 evra je pružanje podrške Republici Srbiji u jačanju kapaciteta šumarskog sektora i sprovođenju obaveza koje proizilaze iz standarda i propisa EU u oblasti šumarstva i srodnih oblasti. Podrška se prvenstveno donosi na tržište drveta, informacioni sistem za subvencije u šumarstvu, ekološku mrežu Natura 2000 i bioekonomiju. Ovaj projekat će doprineti ublažavanju klimatskih promena i prilagođavanju na izmenjene klimatske uslove uz poštovanje načela Evropskog zelenog dogovora. Projektno partnerstvo čine Austrija kao vodeća država članica, Slovačka kao mlađi partner i Srbija kao zemlja korisnica. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ima centralnu ulogu u sprovođenju projekta u Srbiji. Projekat je započeo 11. januara 2021. godine.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast