Саопштења пољопривредне инспекције

ЕУ укида контролу малина из Србије на норовирус

 

На Сталном комитету за животиње, биље, храну и сточну храну ЕУ је одлучено да се повуче мера додатне контроле за извоз смрзнутих малина из Републике Србије. Мера додатне десетопроцентне контроле, односно контроле сваке десете пошиљке малина из Србије на норовирус довела је до додатних трошкова за извознике и умањења прихода произвођача малина.

Сектор пољопривредне инспекције је у протеклим годинама интензивно допринео својим активностима на успостављању система безбедности хране који гарантује квалитет и безбедност производа на веома јасан, одржив и транспарентан начин.

Унапређивали смо законодавни оквир низом аката и процедура, подржавали акредитацију метода испитивања на норовирус (акредитоване су две лабораторије, а трећа је у поступку), константно радили на  едукацији инспектора, као и субјеката у производњи и преради малине.

Посебно издвајамо едукативне обуке које смо  организовали у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде уз подршку домаћих професора са наших факултета и института, користећи подршку TAIEX-a (инструмент Европске комисије за техничку подршку и размену информација) и USAID пројекта сарадње за економски развој.

Предстоји нам, да систем који смо успоставили у овој области, а за који смо добили  позитивне оцене и од стране FVO инспектора Европске комисије који су нас проверавали, унапређујемо на одржив начин.

Категорије

Величина текста
Контраст