Saopštenja poljoprivredne inspekcije

EU ukida kontrolu malina iz Srbije na norovirus

 

Na Stalnom komitetu za životinje, bilje, hranu i stočnu hranu EU je odlučeno da se povuče mera dodatne kontrole za izvoz smrznutih malina iz Republike Srbije. Mera dodatne desetoprocentne kontrole, odnosno kontrole svake desete pošiljke malina iz Srbije na norovirus dovela je do dodatnih troškova za izvoznike i umanjenja prihoda proizvođača malina.

Sektor poljoprivredne inspekcije je u proteklim godinama intenzivno doprineo svojim aktivnostima na uspostavljanju sistema bezbednosti hrane koji garantuje kvalitet i bezbednost proizvoda na veoma jasan, održiv i transparentan način.

Unapređivali smo zakonodavni okvir nizom akata i procedura, podržavali akreditaciju metoda ispitivanja na norovirus (akreditovane su dve laboratorije, a treća je u postupku), konstantno radili na  edukaciji inspektora, kao i subjekata u proizvodnji i preradi maline.

Posebno izdvajamo edukativne obuke koje smo  organizovali u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uz podršku domaćih profesora sa naših fakulteta i instituta, koristeći podršku TAIEX-a (instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmenu informacija) i USAID projekta saradnje za ekonomski razvoj.

Predstoji nam, da sistem koji smo uspostavili u ovoj oblasti, a za koji smo dobili  pozitivne ocene i od strane FVO inspektora Evropske komisije koji su nas proveravali, unapređujemo na održiv način.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast