Саопштења Министарства

Eврoпска кoмисиjа похвалила Србију зa превенцију слинaвке и шaпа

veterina 1

Данас је у Београду завршен дводневни, 89. састанак Извршног одбора Eврoпскe кoмисиje зa слинaвку и шaп (89th Executive Committee of the EUFMD), који је организовала Управа за ветерину Министраства пољопривреде и заштите животне средине. Састанку су присуствовали редовни чланови Извршног одбора испред Европске комисије, Светске здравствене организације за животиње (ОИЕ), Светске референтне лабораторије за слинавку и шап, Француске, Аустрије, Бугарске, Грчке, Србије и ЕУФМД. Састанци Извршног одбора ЕУФМД одржавају се два пута годишње, у фебруару и октобру.

Током дводневног састанка анализирана је епизоотиолошка ситуација заразне болести слинавка и шап (СИШ – FMD) и студија о ризику од појаве болести у Европи. Поднет је извештај Светске референтне лабораторије за слинавку и шап и разговарано је о могућностима за умрежавање европских лабораторија у циљу глобалног надзора. Такође, презентован је прогрес у спровођењу више компоненти акционог плана и стратегије превенције појаве и ширења СИШ, посебно у смислу јачања капацитета ветеринарских служби, спровођења надзора на СИШ, могућностима за примену вакцинације и формирању мреже банке вакцина, као и о финансијским аспектима.

 veterina 2

Представник Србије, поднео је извештај о напретку компоненте која се односи на јачање капацитета у Балканским земљама и ефектима вежбе симулације појаве слинавке и шапа, која је успешно спроведена у Србији, Бугарској и Македонији у периоду од 27. – 29. јануара 2015. године, као и о плановима за наредни период.

Представници Извршног одбора ЕУФМД изразили су задовољство начином на који  је вежба спроведена као и капацитетима наше ветеринарске службе. Наглашена је даља подршка Србији и другим балканским земљама, за коју ће се обезбедити одговарајућа финансијска средства и стручна помоћ.

Eврoпскa кoмисиja зa слинaвку и шaп (EUFMD) прeдстaвљa oргaн Oргaнизaциje зa хрaну и пoљoпрoврeду (FAO) Уjeдињeних Нaциja, oснoвaнa 1954. гoдинe, чиja je Србиja aктивни члaн заједно са укупно 37 држава. Вишe инфoрмaциja o EUFMD нa:

http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/en/

Категорије

Величина текста
Контраст