НАЦИОНАЛНИ ДИЈАЛОГ О ПРЕХРАМБЕНИМ СИСТЕМИМА

У оквиру декаде акције за постизање циљева одрживог развоја, генерални секретар Уједињених Нација иницирао је одржавање Самита о прехрамбеним системима како би се на глобалном нивоу успоставио будући одрживи правац развоја и убрзале активности за унапређење одрживих прехрамбених система. Србија, као чланица УН, свој допринос овој иницијативи даје кроз одржавање националних дијалога са свим заинтересованим учесницима. Ови дијалози резултираће обликовањем националних смерница ка одрживим прехрамбеним система и послужиће у креирању будућих политика.

Прехрамбени системи обухватају читав низ активности, добара и услуга укључених у производњу, трговину, прераду, маркетинг и потрошњу добара која потичу из пољопривреде, шумарства или рибарства.

Основни елементи прехрамбеног система су:

 • ланци снабдевања храном,
 • животна средина и
 • понашање потрошача. 

Овакав приступ прехрамбеном систему пружа прилику да се схвате међусобне везе између различитих актера у ланцу, анализирају недостаци, њихови узроци, али у уоче потенцијали за развој с циљем стварања синергије и унапређења целокупног сектора.

ПИТАЊА ЗА ДИСКУСИЈУ ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ДИЈАЛОГА
 • Како обезбедити правичнију расподелу прохода међу учесницима ланца вредности
 • Како можемо осигурати да храна буде здрава, а њена производња економски исплатива и правична за све?
 • Како политика утиче на промене према одрживом прехрамбеном систему?
 • Ко је главни покретач промена и како укључити ширу заједницу?
 • Како утицати на понашање потрошача (давати предност здравој храни, правичности у расподели додате економске вредности…)
 • Анализа ситуације – главни недостаци и могућности
 • Договор се о приоритетним областима
 • Размена искуства
 • Упознавање са тренутним и будућим изазовима
 • Дефинисање потребних акција
 • Унапређење сарадње између свих учесника у вредносном ланцу

 

 

 

 

Агенда

Датум: 26. јул 2021. Време: 12:00 | Модератор: Милош Стојановић  | Локација: Путем интернета (платформа ZOOM).

12:00-12:15 УВОДНА ОБРАЋАЊА

Ведрана Илић
,
Помоћник министра пољопривреде, шумарства и водопровреде
12:15-12:30

ОДРЖИВИ ПРЕХРАМБЕНИ СИСТЕМИ

Мери Кени, Организација за храну и пољопривреду ФАО и Коалиција УН за одрживе прехрамбене системе

12:30-12:45 ТРАСФОРМАЦИЈА ПРЕХРАМБЕНИХ СИСТЕМА

Милош Миловановић

Координатор FAO и EBRD пројеката
12:45-13:30 АДАПТАЦИЈА ПРЕХРАМБЕНИХ СИСТЕМА НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

Мирослав Тадић
UNDP

13:30-13:15 УЧЕШЋЕ ДРЖАВЕ У ВРЕДНОСНОМ ЛАНЦУ ПРЕХРАМБЕНИХ СИСТЕМА

Радивој Надлачки
Координатор пројекта конкурентне пољопривреде Србије, Светска Банка

13:15-13:30

МОДЕРНИЗАЦИЈА ПРЕХРАМБЕНИХ СИСТЕМА

Марко Мајсторовић
Саветник министра пољопривреде, шумарства и водопривреде

13:30-13:45 ПОТРОШАЧКЕ НАВИКЕ У ПРЕХРАМБЕНОМ СЕКТОРУ

Жарко Малиновић
Саветник председника ПКС-а

13:45-14:00 ДИСКУСИЈА

Категорије

Величина текста
Контраст