NACIONALNI DIJALOG O PREHRAMBENIM SISTEMIMA

U okviru dekade akcije za postizanje ciljeva održivog razvoja, generalni sekretar Ujedinjenih Nacija inicirao je održavanje Samita o prehrambenim sistemima kako bi se na globalnom nivou uspostavio budući održivi pravac razvoja i ubrzale aktivnosti za unapređenje održivih prehrambenih sistema. Srbija, kao članica UN, svoj doprinos ovoj inicijativi daje kroz održavanje nacionalnih dijaloga sa svim zainteresovanim učesnicima. Ovi dijalozi rezultiraće oblikovanjem nacionalnih smernica ka održivim prehrambenim sistema i poslužiće u kreiranju budućih politika.

Prehrambeni sistemi obuhvataju čitav niz aktivnosti, dobara i usluga uključenih u proizvodnju, trgovinu, preradu, marketing i potrošnju dobara koja potiču iz poljoprivrede, šumarstva ili ribarstva.

Osnovni elementi prehrambenog sistema su:

 • lanci snabdevanja hranom,
 • životna sredina i
 • ponašanje potrošača. 

Ovakav pristup prehrambenom sistemu pruža priliku da se shvate međusobne veze između različitih aktera u lancu, analiziraju nedostaci, njihovi uzroci, ali u uoče potencijali za razvoj s ciljem stvaranja sinergije i unapređenja celokupnog sektora.

PITANJA ZA DISKUSIJU OČEKIVANI REZULTATI DIJALOGA
 • Kako obezbediti pravičniju raspodelu prohoda među učesnicima lanca vrednosti
 • Kako možemo osigurati da hrana bude zdrava, a njena proizvodnja ekonomski isplativa i pravična za sve?
 • Kako politika utiče na promene prema održivom prehrambenom sistemu?
 • Ko je glavni pokretač promena i kako uključiti širu zajednicu?
 • Kako uticati na ponašanje potrošača (davati prednost zdravoj hrani, pravičnosti u raspodeli dodate ekonomske vrednosti…)
 • Analiza situacije – glavni nedostaci i mogućnosti
 • Dogovor se o prioritetnim oblastima
 • Razmena iskustva
 • Upoznavanje sa trenutnim i budućim izazovima
 • Definisanje potrebnih akcija
 • Unapređenje saradnje između svih učesnika u vrednosnom lancu

 

 

 

 

Agenda

Datum: 26. jul 2021. Vreme: 12:00 | Moderator: Miloš Stojanović  | Lokacija: Putem interneta (platforma ZOOM).

12:00-12:15 UVODNA OBRAĆANJA

Vedrana Ilić
,
Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprovrede
12:15-12:30

ODRŽIVI PREHRAMBENI SISTEMI

Meri Keni, Organizacija za hranu i poljoprivredu FAO i Koalicija UN za održive prehrambene sisteme

12:30-12:45 TRASFORMACIJA PREHRAMBENIH SISTEMA

Miloš Milovanović

Koordinator FAO i EBRD projekata
12:45-13:30 ADAPTACIJA PREHRAMBENIH SISTEMA NA KLIMATSKE PROMENE

Miroslav Tadić
UNDP

13:30-13:15 UČEŠĆE DRŽAVE U VREDNOSNOM LANCU PREHRAMBENIH SISTEMA

Radivoj Nadlački
Koordinator projekta konkurentne poljoprivrede Srbije, Svetska Banka

13:15-13:30

MODERNIZACIJA PREHRAMBENIH SISTEMA

Marko Majstorović
Savetnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

13:30-13:45 POTROŠAČKE NAVIKE U PREHRAMBENOM SEKTORU

Žarko Malinović
Savetnik predsednika PKS-a

13:45-14:00 DISKUSIJA

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast