Јавне набавке 2022

ИН Систематски преглед запослених и превентивни периодични преглед возача Заводни број 404-02-168/2022-02, редни број 25/2022

Позив за подношење понуде преузети – овде

Опис предмета набавке, техничке спецификације и захтеви набавке преузети – овде

Образац понуде са структуром цене преузети – овде

Изјава о кадровским ресурсима преузети – овде

Услови у погледу стручног капацитета и обављања професионалне делатности преузети – овде

Предлог текста уговора преузети – овде

Образац потврде извршења преузети – овде

ИЗМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О НАБАВЦИ преузети – овде (05.05.2022)

Измена _Позив за доставу понуда_ систематски преглед преузети – овде (05.05.2022)

Одговор на питање бр. 1 преузети –  овде (06.05.2022)

Обавештење о понуђачу коме је додељена набавка преузети –  овде (18.05.2022)

Категорије

Величина текста
Контраст