Саопштења Министарства

Информације о мерама које ће се предузимати због ширења болести АКС у државама у окружењу а у близини граница Републике Србије

саопштење

АФРИЧКА КУГА СВИЊА (АКС) – ДОНОШЕЊЕ НАРЕДБЕ О СПРЕЧАВАЊУ ШИРЕЊА

 

О БОЛЕСТИ:

Афричка куга свиња (АКС) је веома заразна вирусна болест домаћих и дивљих свињa која се налази на листи Нарочито опасних заразних болести у нашим и европским прописима.

НАЧИН ПРЕНОШЕЊА:

Болест се шири контактом заражених са здравим свињама, контаминираном храном и водом, одећом и обућом, инфицираним предметима и опремом, превозним средствима, стајњаком, лешевима угинулих и закланих животиња, глодарима, инсектима.

ЗА ОВО ОБОЉЕЊЕ СВИЊА
НЕ ПОСТОЈИ ТЕРАПИЈА НИТИ ПОСТОЈИ ВАКЦИНА
БИЛО ГДЕ У СВЕТУ
У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ БОЛЕСТИ СПРОВОДЕ СЕ РАДИКАЛНЕ МЕРЕ УНИШТЕЊА ЖИВОТИЊА НА ФАРМИ, ОДНОСНО ЗАРАЖЕНОМ ПОДРУЧЈУ, У СУПРОТНОМ ВИРУС УБИЈА ЖИВОТЊЕ ИЗБИЈАЊЕ БОЛЕСТИ МОЖЕ ИЗАЗВАТИ  ОГРОМНУЕКОНОМСКУ ШТЕТУ.

                                                                                                                                      

ДОНОШЕЊЕ НАРЕДБЕ

1.2.2019. ДОНЕТА НАРЕДБА о предузимању мера ради спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести афричке куге свиња у Републику Србију.

Увозна дозвола, односно дозвола за провоз пошиљака може да се изда ако не постоји ризик по здравље животиња, што се утврђује анализом ризика у складу са Законом о ветеринарству и ДИРЕКТИВОМ Управе за ветерину којом је јасно прецизирано поступање по сваком захтеву.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ НАРЕДБЕ

Због погоршања епизоотиолошке ситуације по питању АКС у региону (Мађарска, Румунија, Бугарска), и непосредне опасности од појаве ове болести у нашој земљи, неоходно је налагање конкретних мера које треба да спроводе све релевантне институције и организације поред МПШВ, тако и власници и држаоци животиња, ловци и корисници ловишта, у циљу спречавања појаве и сузбијања АКС у Републици Србији.

Доношењем ове наредбе употпунили смо и прецизирали све мере, активности, као и ингеренције лица која су укључена у управљање ризиком, а са циљем превенције и борбе против ове заразне болести. 

Дефинисана су подручја високог и умереног ризика са контролним, превентивним и рестриктивним мерама, такође, донели смо опште и посебне биосигурносне мере које се морају спроводити на газдинствима са свињама и у ловиштима.

Из разлога непосредне угрожености од појаве ове болести у Републици Србији приступили смо строгој контроли промета и увоза живих свиња, производа и споредних производа пореклом од свиња.

 

ОВОМ НАРЕДБОМ ПРОПИСАНО ЈЕ СЛЕДЕЋЕ: 

  1. Ради спречавања уношења АКС у Републику Србију забрањује се слободан увоз и провоз пошиљака пореклом из земаља или подручја захваћеним Афричком кугом свиња, тј за сваки конкретан случај се издаје увозна дозвола.
  2. Одређена су два подручја и то подручје умереног ризика и подручје високог ризика и на основу тога су донете мере које се спроводе на тим територијама
  3. Дефинисане су мере које се спроводе након потврде примарног (првог) случаја АКС, активности на зараженим подручјима и периоди трајања мера забране и ограничења.
  4. У случају појаве АКС морају се обезбедити и применити правила брзог упозоравања и хитног реаговања.

Текст Наредбе можете погледати на званичном сајту Управе за ветерину – овде

Категорије

Величина текста
Контраст