Informator o radu

Informator o radu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“ broj 68/2010).

Informator o radu dostupan je javnosti u elektronskom obliku i možete ga preuzeti:

Ćirilica: MS Word ili u PDF formatu.

Latinica:  MS Word ili u PDF formatu.


OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU

Naziv državnog organa: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Adresa sedišta: Nemanjina 22-26
Poštanski broj i grad: 11040 Beograd
Opština: Savski venac
Šifra delatnosti: 8411
Matični broj: 17855140
PIB: 108508191


 

Informator o radu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine bez organa u sastavu, objavljen je 26.01.2015. godine, na veb sajtu Ministarstva, www.minpolj.gov.rs


DOSTUPNOST INFORMATORA

Uvid u Informator o radu se može ostvariti lično u prostorijama Ministarstva ili nabaviti štampana kopija na adresi Ministarstva, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sprat IX, krilo C kancelarija broj 36.

Za elektronsku verziju Informatora zainteresovano lice se može obratiti na sledeću e-mail adresu: maja.zagorac@minpolj.gov.rs  

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast