Саопштења пољопривредне инспекције

Информатор за субјекте у пословању са храном током епидемије „COVID- 19”

Од проглашења епидемије Коронавируса (COVID-19) у Србији, посебна пажња је усмерена на обезбеђивање довољне количине хране у свим деловима земље. Стабилно снабдевање храном у условима епидемије COVID-19 је могуће само ако субјекти у пословању са храном приступе ревизији појединих оперативних поступака, у складу са новонасталом ситуацијом, као и ако обезбеде потребне услове за спровођење овако измењених процедура у циљу заштите запослених. Следећи битан корак је обавештавање запослених о измењеним процедурама и практична обука за њихову примену.

Према мишљењу Светске здравствене организације (СЗО) и Европске Агенције за безбедност хране (ЕФСА), безбедност хране није угрожена од вируса COVID-19, ако се примене добре хигијенске и произвођачке праксе. Ипак, неке од санитарних оперативних процедура (СОП) захтевају разматрање, како би се спровеле превентивне мере које су усмерене на заштиту запослених, добављача и потрошача у објектима за производњу и промет хране.

 

 

Информатор можете преузети – овде

Категорије

Величина текста
Контраст