Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

ИПАРД програм 2014-2020

План позива за 2017. и 2018. годину погледати – овде

ИПАРД – пријава неправилности и превара- овде

ИПАРД програм – актуелну верзију на српском погледати – овде

ИПАРД програм – актуелну верзију на енглеском погледати – овде

ИПАРД – често постављана питања погледати – овде

 

Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства

Водич за кориснике ИПАРД II програма за Меру 3 – ИПАРД подстицаји за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства

Први Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства у набавку нове опремe

 

Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

 

Водич за кориснике ИПАРД II програма за Меру 1 – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

 

 

 

ИПАРД програм – прву верзију на српском погледати – овде

ИПАРД програм – прву верзију на енглеском погледати – овде

Контакти ПССС Србије и ПСС АП Војводине погледати – овде